ภาพยนตร์
'Stand by Me Doraemon 2' ประกาศวันฉายใหม่
22 พฤศจิกายนนี้ ที่ประเทศญี่ปุ่น